پنجشنبه 18 دی 1393ده گؤنده ریلیب
بؤلوم |        یازار :  
+0 به یه ن
نه واردی جنته میلیم نه رغبتیم چمنه...
مریض عشق حسینم حسینیدن ده منه‏~‏
ترجمه>>>
به جنت و چمن اشتیاقی ندارم
من مریض عشق حسینم از حسین(ع) برایم بگو!
عاشقانه کنکور اسان کنکور اسان استاد احمدی انتشارات گیلنا کنکور عکس بچه پولدارهای تهران